church

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETE ANE – Mali Iđoš

Adresa: Glavna bb, Mali Iđoš

Opština je 1771. godine sagradila svetilište, dok je milostivi, kamara 1788. godine sagradila današnju crkvu. Crkva sagrađena u čast Sv….

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG ĐORĐA – Mol

Adresa: Maršala Tita 84, Mol
Telefon: +381 (0)24 861 508

Objekti Rimokatoličkih crkava u Adi i Molu predstavljaju vrlo lepe sakralne objekte sa interesantnom unutrašnjošću. Rimokatolička crkva u Molu je…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG KRIŽA – Petrovaradin

Adresa: Koste Nađa 21, Petrovaradin
Telefon: +381 (0)21 432 267

Između današnjih ulica Arčibalda Rajsa i Koste Nađa, nalazi se stara crkva Uzvišenja svetog Križa. Nekada je ceo Petrovaradin, tačnije…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG MIHAJLA – Erdevik

Adresa: Erdevik
Telefon: +381 (0)22 712 203

Rimokatolička crkva Sv. Mihajla je neogotička građevina iz 1890. godine. Prozori su ukrašeni vitražima. Oltar, rad nepoznatog majstora, izrađen je…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG NIKOLE BISKUPA – Stari Slankamen

Adresa: Stari Slankamen

Crkva je podignuta 1835. godine kao jednobrodna građevina orijentisana sever-jug, sa dvoetažnim zvonikom. Prizemlje zvonika je otvoreno sa sve tri…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG PAVLA – Bač

Adresa: JNA bb, Bač

Građena je između 1773. i 1780. godine a obnovljena 1838. godine. Današnji izgled dobila je 1937. godine. Izvedena je u…

RIMOKATOLIČKA CRKVA UZDIZANJA SVETOG KRIŽA – Ruma

Adresa: Ruma

Krajem XVIII veka u Rumi je postojala rimokatolička crkva, na mestu gde se i danas nalazi, ali od drveta, i…

RIMOKATOLIČKA CRKVA UZNESENJE BD MARIJE – Čelarevo

Adresa: Maršala Tita, Čelarevo

Drevna se župa spominje 1493. god., a utemeljena je 1802. crkva je sagrađena 1822. Naslovnik crkve je: Uznesenje BD Marije….

RIMOKATOLIČKI HRAM IMENA DEVICE MARIJE – Martonoš

Adresa: Trg slobode 8, Martonoš
Telefon: +381 (0)24 880 031

Naseljavanjem posle Turaka preporodilo se selo a i crkvena zajednica. Hram je sagrađen 1776. godine, a 1814. je dograđen. Unutrašnja…

RUMUNSKA PRAVOSLAVNA CRKVA – Kovin

Adresa: Kovin

Posvećena Svetom Iliji iz 1904. godine.

stavki

Kursna lista