Datum održavanja: 27.09.2020.

Tip: 0

Lokacija: Turistička organizacija opštine Bačka Palanka

Organizator: Turistička organizacija opštine Bačka Palanka i Centar za afirmaciju sporta i turizma

Adresa: Veselina Masleše 8 i Bačka 6, Bačka Palanka

Telefon: +381 (0)21 60 41 336, +381 (0)65 55 83 464 (Darko Božović)

Email: koordinator@toobap.rs; centarbap@gmail.com

Web: http://www.toobap.rs