Datum održavanja: 07.09.2019.

Tip:/ Gastronomske manifestacije

Lokacija: Sajan, Kikinda

Organizator: Društvo za negu tradicije i ekologiju Delibab, Sajan

Adresa: Velika ulica 118, Sajan

Telefon: +381(0)61 245 83 03; +381 (0)230 466 393

Email: delibabsajan@freemail.hu

Manifestacija slavi žito, hleb i banatsku ravnicu.

Održava se prve subote u septembru.