Tip: null

Gradska kuća, sinagoga, palata Rajhl i desetine drugih atraktivnih objekata svrstali su Suboticu među značajnije secesijske gradove u Evropi. Razuzdane, nesputane forme, pune zaobljenih linija i valovitih poteza, čudne kombinacije boja umesto monotonog sivila - prvo su što turista primeti kada dođe u Suboticu. Umetnički stil ili pravac, pan-evropska pojava, nastupao je u različitim zemljama pod različitim imenima: Art Nouveau, Jugendstil, Modernismo, Liberty Style i dr. Ovde, izuzetna i specifična, nosi naziv secesija ili mađarski Szecesszio... Secesija inspiraciju nije tražila u prethodnim epohama i umetničkim stilovima već je ideje tražila u prirodi, njenim oblicima i strukturi. Secesijski umetnici su verovali u Gesamtkunstwerk ili sveobuhvatnu umetničku formu, sintezu svih umetnosti gde su zgrade, nameštaj, tekstil... ; sve je bilo u skladu jedno s drugim. Da bi se to postiglo, u Subotici kao i drugde u Evropi, samo najbolje zanatlije, majstori tog vremena, su pozivani da oblikuju spoljašnosti i unutrašnjosti secesijskih građevina. Secesija je bila popularna na prekretnici 19. na 20. vek a u Subotici od 1893 do 1913. To je bio period mira i ekonomskog napretka. Kroz industrijalizaciju i urbanizaciju društvo se brzo menjalo. Nove tehnologije su uticale i na svakodnevni život ljudi i vreme za razonodu je postalo novi smisao života. Zato, i nije čudno što se za secesiju ponekad kaže da je ona snobovska pojava ili Božanska besmislica. Šetnja duž rute secesije omogućava fascinantno pronicanje u Suboticu, u prošlost i u sadašnjost.