Lokacija: Centar, Bačka Palanka

Organizator: Udruženje Nemaca Bačka Palanka

Adresa: Ive Lole Ribara 25, Bačka Palanka

Telefon: +381 (0)21 604 26 75 (Robert Uhlarik)