Datum održavanja: 11.07.2021.

Tip:/ Tradicionalne i seoske svečanosti

Lokacija: Čestereg

Organizator: Udruženja građana "Moj Čestereg"

Adresa: Šošina 12, Čestereg

Email: gligiccestereg@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Udruzenje-Moj-%C4%8Cestereg-194188110980459/

"Štraparijada Čestereg" je ove godine održana po četvrti put 11. jula 2021. godine u Česteregu. Reč je o manifestaciji koja je po prvi put održana u aprilu 2016. godine. Zatim 2017, 2018, i 2021. po četvrti put. Ove godine manifestacija je trajala tri dana. U sklopu manifestacije održava se takmičenje radnih konja u vuči trupaca na obeleženoj i obezbeđenoj stazi. Takmičenje okuplja takmičare sa svih strana Srbije i BiH.

Pored ovog dela održava se smotra folklora i izvornih pevačkih grupa, te druga kulturnoumetnička dešavanja. U programu za najmlađe su dečije predstave, mini škola jahanja, prikazi raznih veština (od sportskih, starih ručnih umotvorina do prikaza viteških veština i opreme). Takođe izložbe ručnih radova i svega čime se bave udruženja žena iz okoline i sa teritorije AP Vojvodine.

Sportski deo manifestacije je u vidu nadmetanja u "štraparskoj olimpijadi". Takmičenje se sastoji u veštinama koje koriste ljudi koji se bave ovim zanimanjem (seča trupaca ručnim, motornim testerama, cepanje balvana sekirom, ručno nošenje trupaca i sl.). Pored ovog navedenog, celu manifestaciju prate koncerti muzičkih izvođača kako krajiške, zabavne, tako i izvorne muzike .

Manifestacija je nesvakidašnjeg karaktera za ovo podneblje i u cilju ima za očuvanje tradicije i kulture ljudi doseljenih sa prostora bivše BiH i Hrvatske u dva navrata (1945. i 1995.), kao i multietničkoj sredini kakva je ova, približavanje ove grupe njihovih običaja i nekadašnjeg načina života.