Tip:/ Tradicionalne i seoske svečanosti

Lokacija: Deronje, Odžaci

Organizator: KUD "Seferin" Deronje

Telefon: +381 (0)65 832 40 27 (Borislav Gojić)

Facebook: https://www.facebook.com/Kulturno-umetnicko-drustvo-SEFERIN-Deronje-142200759127918/

Manifestacija takmičarskog karaktera, koja ima za cilj da otrgne od zaborava veštinu ručnog košenja žita.

Vreme održavanja manifestacije: prva polovina jula meseca.