Prikaz po gradovima

MANASTIR KUVEŽDIN - Divoš

Manastir se nalazi na jugozapadnom delu Fruške gore, severn

Opširnije

MANASTIR ŠIŠATOVAC - Šišatovac

Manastir se nalazi na južnim padinama zapadnog dela Fruške

Opširnije

MANASTIR BEŠENOVO - Bešenovo

Prema predanju, manastir Bešenovo, čiji se ostaci nalaze n

Opširnije

MANASTIR SVETOG ARHANGELA MIHAJLA - HAJDUČICA

Manastir Svetog Arhangela Mihajla sa pravoslavnom crkvom u H

Opširnije

RIMOKATOLIČKI SAMOSTAN ČASNIH SESTARA NAŠE GOSPE - Bač

Rimokatolički samostan Časnih sestara naše Gospe (reda No

Opširnije

MANASTIR BOĐANI - Bođani

Manastir Bođani je udaljen 15 km zapadno od Bača, u pravcu

Opširnije

FRANjEVAČKI SAMOSTAN - Bač

Franjevački samostan se nalazi u centru Bača. Kompleks či

Opširnije