Prikaz po gradovima

PARK PRIRODE "STARA TISA"

Park Prirode Stara Tisa nalazi se sa desne strane današnjeg toka Tise, izmeđ

Opširnije

PARK PRIRODE "TIKVARA" - Bačka Palanka

Park prirode "Tikvara" nalazi se uz levu obalu Dunava, protežući se od 1297.

Opširnije

PARK PRIRODE ,,RUSANDA" - Melenci

Rusanda je najveće zaslanjeno jezero u Srbiji koje predstavlja deo očuvanog

Opširnije

STARI PARK U VELIKOM GAJU

Stari park u Velikom Gaju iz 18 veka, značajno prirodno dobro, na oko 5 hekta

Opširnije

STARI PARK - Novi Kneževac

Na krajnjem severu Banata, na levoj obali reke Tise prostire se novokneževač

Opširnije

PONjAVICA - Pančevo

Park prirode „Ponjavica“nalazi se u Južnom Banatu, na obodu Pančevačke

Opširnije

DVORAC "DAMASKIN" - Hajdučica

Stogodišnji ili možda dvestogodišnji park sa više zaista retkih stabala sa

Opširnije

PARK PRIRODE "BEGEČKA JAMA" - Begeč

U aluvijalnoj ravni Dunava, duž njegove leve obale, u delu zvanom Begečka ad

Opširnije

PARK PRIRODE "PALIĆ" - Palić

Park prirode Palić – jezero i deo naselja Palić, sa povr

Opširnije

DVORAC I PARK "DUNĐERSKI" - Čelarevo

Godine 1967. Vojvođanskom muzeju dodeljen je dvorac u Čelarevu na raspolagan

Opširnije

PARK PRIRODE "VRŠAČKI BREG" - Vršac

Vršački breg, obronak Karpata i sa svojih 641 m nadmorske visine, najviša p

Opširnije

GRADSKA BAŠTA - Zrenjanin

Gradska bašta danas predstavlja  reprezentativnu zelenu oazu u najužem

Opširnije

PARK PRIRODE JEGRIČKA

Slivno područje Jegričke formirano je na području južne Bačke, odnosno na

Opširnije