Prikaz po gradovima

FONTANA KAMENI CVET - SREMSKA MITROVICA

Južno od Trga Ćire Milekića pruža se Gradski park, koji

Opširnije

SPOMEN GROBNICA - BAČKI BRESTOVAC

Posvećena pilotima Narodnooslobodilačke vojske i crvene ar

Opširnije

SPOMENIK PALIM BORCIMA - LALIĆ

Spomenik palim borcima iz II svetskog rata.

Opširnije

SPOMEN KOMPLEKS STRATIŠTE - Pančevo

Spomen- kompleks "Stratište" je mesto gde je stradao veliki

Opširnije

SPOMEN IZLETIŠTE „LOVAČKA ŠUMICA“ - Kumane

Ca spomenikom streljanima u II svetskom ratu na 2 km od Kuma

Opširnije

SPOMENIK PALIMA U II SVETSKOM RATU - Kumane

Spomenik se kolkvijalno naziva i ’’Dragutin’’

Opširnije

SPOMENIK „BANATSKI CVET“ – Novi Bečej

Spomenik poginulima u narodnooslobodilačkoj borbi na Tiskom

Opširnije

SPOMEN GROBLjE SA SPOMENIKOM – Novi Bečej

Posvećeno poginulim oslobodiocima Novog Bečeja u II cvetsk

Opširnije

SPOMENIK POGINULIMA U VELIKOM RATU – Novo Miloševo

Pod zaštitom Zavoda za zaštitiu spomenika kulture.

Opširnije
Previous123Next