Prikaz po gradovima

KULTURNI CENTAR "STOVARIŠTE" - Subotica

Stovarište, kulturni centar, otvoren je za sve koji žele da učestvuju u bog

Opširnije

BUNjEVAČKI KULTURNI CENTAR "BUNjEVAČKA MATICA"- Subotica

Ideju o oživljavanju rada “Bunjevačke matice” izneo je prvi put javno 20

Opširnije

HRVATSKI KULTURNI CENTAR "BUNjEVAČKO KOLO" - Subotica

Hrvatski kulturni centar „Bunjevačko kolo“ je udruženje, slobodno i dobr

Opširnije

MAĐARSKI KULTURNI CENTAR "NÉPKÖR" - Subotica

Mađarski kulturni centar „Nepker“ osnovan je 20. januara 1872. i predstav

Opširnije

SRPSKI KULTURNI CENTAR "SVETI SAVA" - Subotica

Srpski kulturni centar „sveti Sava“ je osnovan 13. aprila 1991. godine sa

Opširnije

KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA - ŽITIŠTE

Kulturno prosvetna zajednica Žitište je koordinator svih kulturnih aktivnost

Opširnije

KULTURNI CENTAR "BAČKA PALANKA" - Bačka Palanka

Kulturni centar Bačka Palanka osnovan je kao profesionalna institucija u obla

Opširnije

KULTURNI CENTAR INĐIJA - Inđija

Kulturni centar Inđija otvoren je 15. maja 2003. godine, rekonstrukcijom Soko

Opširnije

KULTURNI CENTAR PANČEVA - Pančevo

Istorijat Kulturnog centra neraskidivo je vezan za pozorišni život u Pančev

Opširnije

KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR "LUKIJAN MUŠICKI" - Temerin

Kulturno-informativni centar od 2006. godine nosi ime "Lukijan Mušicki". Ovaj

Opširnije

KULTURNI CENTAR VRŠAC - Vršac

Kulturni centar Vršac je institucija kulture čiji je osnivač SO Vršac (200

Opširnije

KULTURNI CENTAR "LAZA KOSTIĆ" - Sombor

Od osnivanja Kulturnog centra "Laza Kostić" zadatak mu je obezbeđivanje uslo

Opširnije

CENTAR ZA KULTURU "STARA PAZOVA" - Stara Pazova

Javna ustanova "Centar za kulturu Stara Pazova" je u 2010. godini obeležila p

Opširnije

KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR "ŠID" - ŠID

Ustanova za kulturu i obrazovanje u Opštini Šid je do 1990. godine nosila na

Opširnije

KULTURNI CENTAR "ZRENjANIN" - Zrenjanin

Kulturni centar Zrenjanina osnovan je 1978. godine pod nazivom Dom mladosti. T

Opširnije

KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR "THURZO LAJOŠ" - Senta

Pre dvadeset dve godine osnovan je Kulturno-obrazovni centar "Thurzó Lajos" u

Opširnije

OBRAZOVNO KULTURNI CENTAR SEČANj - Sečanj

Osnovan je 1995. godine, transformacijom tadašnjeg Narodnog univerziteta. U s

Opširnije

CENTAR ZA KULTURU "SIRMIUMART" - SREMSKA MITROVICA

Centar za kulturu "SIRMIUMART" osnovan je 1972. godine kao institucija kulture

Opširnije

USTANOVA ZA NEGOVANjE KULTURE "SREM" - Sremska Mitrovica

Ustanova za negovanje kulture “Srem” je društvena organizacija u oblasti

Opširnije