Prikaz po gradovima

MANASTIR BEOČIN – Beočin

Manastir Beočin sa manastirskom crkvom posvećenom prazniku

Opširnije

MANASTIR RAKOVAC - Rakovac

Manastir Rakovac nalazi se na severnim obroncima Fruške gor

Opširnije

MANASTIR RAVANICA - Vrdnik

Manastir Ravanica-Vrdnik sa crkvom, prvobitno posvećenoj sv

Opširnije

MANASTIR VELIKA REMETA - Velika Remeta

MANASTIR VELIKA REMETA sa crkvom posvećenoj sv. Dimitriju p

Opširnije

MANASTIR STARO HOPOVO - Irig

MANASTIR STARO HOPOVO osnovao je, prema predanju, Đorđe Br

Opširnije

MANASTIR NOVO HOPOVO - Irig

MANASTIR NOVO HOPOVO, sa crkvom sv. Nikole po svojoj arhitek

Opširnije

MANASTIR MALA REMETA

MANASTIR MALA REMETA sa crkvom posvećenoj Pokrovu Bogorodic

Opširnije

MANASTIR KRUŠEDOL - KRUŠEDOL

MANASTIR KRUŠEDOL,  zadužbina sremskih Brankovića. Izgra

Opširnije

MANASTIR JAZAK - Jazak

Manastir Jazak sa crkvom svete Trojice osnovan je 1736. godi

Opširnije

MANASTIR GRGETEG

MANASTIR GRGETEG sa crkvom sv. Nikole osnovao je, prema trad

Opširnije

MANASTIR ĐIPŠA (DIVŠA) - Vizić

Po predanju, manastir Divša (u narodu poznat kao Đipša) o

Opširnije

MANASTIR SVETE PETKE - BERKASOVO

Manastir je posvećen Svetoj Petki Trnovoj koja se slavi 27.

Opširnije

MANASTIR PRIVINA GLAVA - BERKASOVO

Manastir Privina (Pribina) glava sa crkvom posvećenoj arhis

Opširnije

MANASTIR PETKOVICA - Šišatovac

Manastir se nalazi na jugozapadnom delu Fruške gore, između sela Divoš

Opširnije

MANASTIR KUVEŽDIN - Divoš

Manastir se nalazi na jugozapadnom delu Fruške gore, severn

Opširnije

MANASTIR ŠIŠATOVAC - Šišatovac

Manastir se nalazi na južnim padinama zapadnog dela Fruške

Opširnije

MANASTIR BEŠENOVO - Bešenovo

Prema predanju, manastir Bešenovo, čiji se ostaci nalaze n

Opširnije