Prikaz po gradovima

BOĐOŠ – Novi Bečej

Stalna postavka replika eksponata u Domu kulture opštine No

Opširnije

ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA - Kovin

Na teritoriji opštine Kovin pronađeni su predmeti iz različitih epoha razvo

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "DONjA BRANjEVINA" - DERONjE

Donja Branjevina-arheološko nalazište smešteno u neposrednoj blizini naselj

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "MATEJSKI BROD" - Novi Bečej

Tragovi stalnih ljudskih naselja na području novobečejske opštine otkriveni

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "MAJDAN" - Majdan

Lokacija u selu Majdan u blizini seoskog groblja se povezuje sa hrišćanskim

Opširnije

GRAD - Dupljaja

Trenutno nije dostupno za posete.

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "GRADINA" - Rakovac

Na severnim obroncima Fruške gore, istočno od Dumbovačkog potoka, na potezu

Opširnije

TURSKO KUPATILO "HAMAM" - Bač

 Hamam, u centru Bača predstavlja vredno i retko svedočanstvo o vremenu

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "KUVA" (CASTELLUM ONAGRINUM) - Begeč

Ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništem, nalaze se na levoj obali Dunava,

Opširnije

GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKO NALAZIŠTE SEDIMENTA - Grgeteg

U sklopu manastirskog kompleksa nalazi se geološko-paleontološko nalazište

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "GOMOLAVA" - HRTKOVCI

Gomolava je praistorijski arheološki lokalitet koji se nalazi kod Hrtkovaca,

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "BASIJANA GRAD" - DONjI PETROVCI

Na lokalitetu Grad kod Donjih Petrovaca u Sremu nalaze se ostaci rimskog grada

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "TURSKI ŠANAC" - Bačka Palanka

Keltski oppidum, poznat pod imenom Turski šanac, nalazi se kod Bačke Palanke

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "ČIBSKA ŠUMA" - Čelarevo

Lokalitet se nalazi na aluvijalnoj terasi, 500 metara udaljenoj od leve obale

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "CRKVINE" - Horgoš

Lokalitet se nalazi u ataru sela Horgoš, oko 300 metara severno od željezni

Opširnije

OSTACI RIMSKOG UTVRđENjA "AD HERCULEM" - Čortanovci

U Čortanovcima, u neposrednoj blizini Dunava, na lokalitetu Prosjanice nalaze

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "KALAKAČA" - Beška

Arheološki lokalitet Kalakača predstavlja naselje gradinskog tipa koje datir

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "GRADINA" - Stari Slankamen

Na lokalitetu Gradina pronađeni su značajni arheološki ostaci koji govore d

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "STARČEVO GRAD" - Starčevo

Eponimni lokalitet kulture starijeg neolita centralnog Balkana nalazi se na ob

Opširnije

CARSKA PALATA - SREMSKA MITROVICA

Prva sistematska arheološka istraživanja Sirmijuma počela su 1957. godine,

Opširnije

LOKALITET NA STAROM ŽITNOM TRGU - Sremska Mitrovica

Na starom spomeničkom trgu, sa najlepšom građanskom arhitekturom u Sremskoj

Opširnije

BAZILIKA SVETOG DIMITRIJA - Sremska Mitrovica

Nalazi se u najužem centru Sremske Mitrovice na Solarskom trgu. Prefekt

Opširnije

LOKALITET GRGUREVCI - Grgurevci

U centru Grgurevaca nalazi se podzemna građevina sa svodom, pravougaone osnov

Opširnije

ARHEOLOŠKI LOKALITETI SIRMIUMA - Sremska Mitrovica

Grad Sirmijum, na mestu gde se danas nalazi Sremska Mitrovica, bio je jedna od

Opširnije
Previous12Next