Prikaz po gradovima

BOĐOŠ – Novi Bečej

Stalna postavka replika eksponata u Domu kulture opštine No

Opširnije

ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA - Kovin

Na teritoriji opštine Kovin pronađeni su predmeti iz razli

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "DONjA BRANjEVINA" - DERONjE

  Donja Branjevina-arheološko nalazište smešteno

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "MATEJSKI BROD" - Novi Bečej

Tragovi stalnih ljudskih naselja na području novobečejske

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "MAJDAN" - Majdan

Lokacija u selu Majdan u blizini seoskog groblja se povezuje

Opširnije

GRAD - Dupljaja

Trenutno nije dostupno za posete.

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "GRADINA" - Rakovac

Na severnim obroncima Fruške gore, istočno od Dumbovačkog

Opširnije

TURSKO KUPATILO "HAMAM" - Bač

  Hamam, u centru Bača predstavlja vredno i retko s

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "KUVA" (CASTELLUM ONAGRINUM) - Begeč

Ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništem, nalaze se na l

Opširnije

GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKO NALAZIŠTE SEDIMENTA - Grgeteg

U sklopu manastirskog kompleksa nalazi se geološko-paleonto

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "GOMOLAVA" - HRTKOVCI

Gomolava je praistorijski arheološki lokalitet koji se nala

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "BASIJANA GRAD" - DONjI PETROVCI

Na lokalitetu Grad kod Donjih Petrovaca u Sremu nalaze se os

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "TURSKI ŠANAC" - Bačka Palanka

Keltski  oppidum, poznat pod imenom Turski šanac, nalazi s

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "ČIBSKA ŠUMA" - Čelarevo

Lokalitet se nalazi na aluvijalnoj terasi, 500 m udaljenoj o

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "CRKVINE" - Horgoš

Lokalitet se nalazi u ataru sela Horgoš, oko 300 metara sev

Opširnije

OSTACI RIMSKOG UTVRđENjA "AD HERCULEM" - Čortanovci

U Čortanovcima, u neposrednoj blizini Dunava, na lokalitetu

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "KALAKAČA" - Beška

Arheološki lokalitet Kalakača predstavlja naselje gradinsk

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "GRADINA" - Stari Slankamen

Na lokalitetu Gradina pronađeni su značajni arheološki os

Opširnije

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE "STARČEVO GRAD" - Starčevo

Eponimni lokalitet kulture starijeg neolita centralnog Balka

Opširnije

CARSKA PALATA - SREMSKA MITROVICA

Prva sistematska arheološka istraživanja Sirmijuma počela

Opširnije

LOKALITET NA STAROM ŽITNOM TRGU - Sremska Mitrovica

Na starom spomeničkom tru, sa najlepšom građanskom arhite

Opširnije

BAZILIKA SVETOG DIMITRIJA - Sremska Mitrovica

Nalazi se u najužem centru Sremske Mitrovice na Solarskom

Opširnije

LOKALITET GRGUREVCI - Grgurevci

U centru Grgurevaca nalazi se podzemna građevina sa svodom,

Opširnije
Previous12Next