Prikaz po gradovima

REKA DUNAV - Sombor

Na Dunavu postoje brojna dobra mesta za ribolov: zimovnik kod Kenđije, obala

Opširnije

SUSEČKI DUNAVAC - Susek

Ovaj Dunavac je poznat po odličnim mestima za ribolov. Love

Opširnije

RIBOLOV NA TERITORIJI BEOČINSKE OPŠTINE

Teritorija beočinske opštine spada u red prosečnih destinacija za sportski

Opširnije

PARK PRIRODE "BEGEČKA JAMA" - Begeč

U aluvijalnoj ravni Dunava, duž njegove leve obale, u delu zvanom Begečka ad

Opširnije

RIBOLOV NA ARKANjU - Kovilj

Ceo sistem bara i povezanih rukavaca ovog poznatog ribolovnog revira čini pra

Opširnije

RIBOLOV NA JEZERU TRESETIŠTE - Palić

Severno od Palića uz samu granicu sa Mađarskom nalazi se T

Opširnije

JEZERO DOBRODOL - Dobrodol

Površina jezera je 45 ha, a dubina oko 6 m. Izuzetno zdrava

Opširnije

RIBOLOV U OPŠTINI ŽITIŠTE

Ribolov u opštini Žitište ima dugu tradiciju sportskog ribolova. Kroz Opšt

Opširnije

JEZERO BORKOVAC - RUMA

Borkovačko jezero se nalazi kraj Rume i udaljeno je 60 kilometara od Beograda

Opširnije

BUKINSKI RIT - Mladenovo

Ribolovno područje pripada Specijalnom rezervatu prirode "Karađorđevo" koji

Opširnije

RIBOLOV U INĐIJI

ČortanovciOpis terena: U delu toka Dunava kod Čortanovaca (1239 – 1235 km)

Opširnije

LOV I RIBOLOV U OPŠTINI KOVAČICA

Lov i ribolov je značajna turistička grana i opština Kovačica u ovoj oblas

Opširnije

KANAL KAJTASOVO - Kajtasovo

Poznati ribolovni teren i takmičarska pista. Na ovom mestu se dobro lovi šar

Opširnije

RIBNjAK I RIBOLOVAČKI KLUB "JEZERO" - Bački Jarak

Udruženje cportskih pibolovaca "Jezero" osnovano je 1997. g

Opširnije

KANAL DUNAV-TISA-DUNAV - Sombor

Kanal DTD nastaje kod Bezdana gde je i prva dobra lokacija za ribolov, kod sam

Opširnije

ČONOPLjANSKO JEZERO - Čonoplja

Čonopljansko jezero predstavlja pecaroški dragulj smešten petnaestak kilome

Opširnije

MRTVA BARAČKA - Bezdan

Nalazi se na putu od Bezdana prema Dunavu. Vodena površina je pokrivena tepih

Opširnije

BAJSKI KANAL - Bački Breg

Bajski kanal teče pored Bačkog Brega i Koluta sve do Bezdana, gde se uliva u

Opširnije

JEZERO SOT - SOT

Sotsko jezero nalazi se na desetak kilometara od Šida, na magistralnom putu

Opširnije

REKE BOSUT I STUDVA - MOROVIĆ

U Moroviću je ušće Studve u Bosut. Obe ravničarske reke obiluju ribom a na

Opširnije

JEZERO "MOHARAČ" - ERDEVIK

Jezero izuzetne lepote i čiste vode. Uredno se poribljava k

Opširnije

LOV I RIBOLOV U OPŠTINI SENTA

Tisa, kao i kompletan turističko-geografski položaj opštine Senta pruža iz

Opširnije