Prikaz po gradovima

ŠLAJZ - Vrbas

Šlajz je jedno od najpopularnijih izletišta u Vrbasu. Nala

Opširnije

"D.O.O. PAGOS" - Apatin

Bujna šumska prostranstva prašumskog izgleda i ritske liva

Opširnije

IZLETIŠTE ZMAJEVAC - Fruška gora

Nalazi se u okviru Nacionalnog parka Fruška gora, na putu o

Opširnije

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "OBEDSKA BARA" - JP "Vojvodinašume"

Specijalni rezervat prirode Obedska bara je u svetu čuveno

Opširnije

VOJNA USTANOVA "MOROVIĆ" - Morović

Vojna ustanova Morović nalazi se na krajnjem jugozapadu Voj

Opširnije

PARK PRIRODE ,,RUSANDA" - Melenci

Rusanda je najveće zaslanjeno jezero u Srbiji koje predstav

Opširnije

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ,,RITOVI DONjEG POTISJA"

SRP ,,Ritovi donjeg Potisja" nalazi se u centralnom delu Voj

Opširnije

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "KOVILjSKO-PETROVARADINSKI RIT" - JP "Vojvodinašume"

U okolini Novog Sada se nalazi Cpecijalni rezervat prirode K

Opširnije

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SLANO KOPOVO" - Novi Bečej

Slano Kopovo se nalazi u severnom Banatu, 5 km severoistočn

Opširnije

IZLETI U PRIRODI - ODžACI

Nepregledna ravnica ispresecana kanalima, jezerima i ritovim

Opširnije

LETENKA – Fruška gora

“Letenka” je škola u prirodi Pokrajinskog zavoda za spo

Opširnije

PLANINARSKO-SMUČARSKO DRUŠTVO "ŽELEZNIČAR" - Novi Sad

Planinarsko smučarsko društvo Železničar Novi Sad osnova

Opširnije

DVORSKA BAŠTA - Sremski Karlovci

Kompleks „Dvorska bašta“ nalazi se u samom naselju, 500

Opširnije

PEŠAČKE STAZE NA TERITORIJI BEOČINSKE OPŠTINE

Sa izletišta Hladne vode koje se nalazi na 300 metara iznad

Opširnije

PEĆINA BELI MAJDAN - Rakovac

U pitanju je veliki rudnički kop iz kog je do 1937.godine v

Opširnije

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SELEVENjSKE PUSTARE" - Subotica

Selevenjske pustare su smeštene između naselja Bački Vino

Opširnije

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "LUDAŠKO JEZERO" - Subotica

Specijalni rezervat prirode "Ludaško jezero" obuhvata jezer

Opširnije

PEŠAČENjE - Subotica

Ekološko-istraživačko rekreativna sekcija Planinarskog kl

Opširnije

JEZERO BORKOVAC - RUMA

Borkovačko jezero se nalazi kraj Rume i udaljeno je 60 kilo

Opširnije

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "KARAĐORĐEVO"

Specijalni rezervat prirode "Karađorđevo" pripada opština

Opširnije

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "BAGREMARA" - Bačka Palanka

Rezervat se nalazi u Vojvodini, u zapadnoj Bačkoj, severno

Opširnije

IZLETIŠTE "ŠIKARA" - Sombor

''Šikara'' je najpoznatije somborsko izletište. Ovaj prost

Opširnije

RESTORAN SA PRENOĆIŠTEM "PLAVA DAMA" - Devojački Bunar

Danas raspolaže sa izuzetnim smeštajnim kapacitetima kako

Opširnije
Previous12Next