MARINA KOVIN - Kovin

Marina u Kovinu se nalazi u prirodnom rukavcu Dunava, udaljena 1,5 kilometara od otvorenog toka Dunava, pogodna kao zimovnik. Po

Opširnije

TISA KOD MARTONOŠA - Kanjiža

Ovaj deo reke Tise spada u dobra ribolovna područja. Uspešno se lovi: šaran, smuđ, som, bela riba a naročito j

Opširnije

"ZLATNI KOTLIĆ VOJVODINE " - GAJ

Tradicionalna turističko – gastronomska manifestacija „Zlatni kotlić Vojvodine“, čiji je suorganizator Turistička organizacija V

Opširnije

RIBNjAK - Bečej

Ribnjak Bečej ima opremljene objekte za sportski ribolov i lovni turizam. Osnovan je 1968. godine. Izgraden je pored puta Bečej

Opširnije

MALA ČARDA - Titel

Mala čarda je jedan od retkih ribljih restorana koji se nalazi na samoj obali reke Tise i u blizini tri grada: Novi Sad (45 kilo

Opširnije

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "DELIBLATSKA PEŠČARA" - JP "Vojvodinašume"

U jugoistočnom delu panonske nizije, u Banatu, nalazi se najveća evropska kontinentalna peščara koja obuhvata blizu 35.000 hekta

Opširnije

AKUMULACIONO JEZERO "SVETIĆEVO" - Svetićevo

AK ´´Svetićevo´´ je jedna od najpoznatijih ribolovnih voda za lov štuke. Razuđenost obale i ostrva u jezeru, obezbeđuju izuzetan

Opširnije

AKUMULACIONO JEZERO BAGREMAR - Pačir

Na oko 2,5 km od Pačira nalazi se tkz.Bagremar dok ga stanovnici Pačira zovu Šumica. Na ovom mestu postoji veštačko jezero izgra

Opširnije

OAZA MB - Gložan

Na pola puta od Novog Sada do Bačke Palanke ne treba samo pročitati tablu koja putnike obaveštava da prolaze kroz mesto Gložan.

Opširnije

LOVAČKI DOM PAČIR - Pačir

Sezonsko radno vreme za lovce. Objekat raspolaže sa 14 ležajeva.

Opširnije

LOVIŠTE "SREM - MAČVA" - Sremska Mitrovica

Lovačko udruženje “Sremska Mitrovica”, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, gazduje lovištem “Srem-Mačva” ukupne površine 68.866 ha

Opširnije

LOVIŠTE "SRPSKI MILETIĆ" - SRPSKI MILETIĆ

Lovište "Srpski Miletić" smešteno je u okvirima istoimenog ribnjaka i kao takvo veoma je specifično u lovno–turističkoj ponudi O

Opširnije

LOVIŠTE VAROŠKI RIT - Kikinda

Lovačko udruženje "Kikinda" iz Kikinde, gazduje lovištem "Varoški rit" ukupne površine 30.529 ha, od čega lovne površine obuhvat

Opširnije

RIBOLOV NA DUNAVU KOD NEŠTINA

Od rečnih Ada se izdvajaju Zeleni sprud i ostrvo čudnog imena - Govneš. Ovaj deo Dunava predstavlja poznate ribolovne terene za

Opširnije

PARK PRIRODE "TIKVARA" - Bačka Palanka

Park prirode "Tikvara" nalazi se uz levu obalu Dunava, protežući se od 1297. do 1305. km. Na prostoru prirodnog dobra dominiraju

Opširnije

UZDINSKI RIBNjAK - Uzdin

U blizini Tamiša kod Uzdina 1985. godine sagrađen je ribnjak na površini od 450 hektara. Ribnjak je bogato

Opširnije

REKA TAMIŠ - Idvor

U vodama svih vojvođanskih reka, pa time i Tamiša, najčešće se lovi šaran, som, bela riba, štuka i smuđ. Okolina Idvora pored ko

Opširnije

DEBELjAČKA JEZERA - Debeljača

Kompleks Debeljačkih jezera organizovano se bavi komercijalnim ribolovom od 2000. godine. Petogodišnjom rekonstrukcijom terena d

Opširnije

"D.O.O. PAGOS" - Apatin

Bujna šumska prostranstva prašumskog izgleda i ritske livade, locirana dobrim delom u rezervatu Gornje Podunavlje ali i van njeg

Opširnije

FONTANA KAMENI CVET - SREMSKA MITROVICA

Južno od Trga Ćire Milekića pruža se Gradski park, koji je u vreme Vojne granice služio kao vežbalište Petrovaradinskog puka, eg

Opširnije