Групне екскурзије или индивидуални обиласци? Планинарење или равничарење? Храна или пиће? Или оба? Лек души или лек телу – верски или здравствени туризам? У цркву или у бању, у зависности у каквом је организам стању. Етно кућа или Градска кућа? На конгрес или на бициклизам? Најбоље бициклом на конгрес. Кроз историју или кроз културу? Најбоље културно кроз историју. Свашта видети и радити свашта, било да те води рацио или машта.

МИНИ ГОЛФ КЛУБ “ДУНАВСКИ САЛАШИ” – Ветерник

Адреса: Atar 8, Veternik
Телефон: +381 (0)62 801 6606
E-mail: dunavski.salasi@gmail.com
URL: dunavskisalasi.com

Мини-голф клуб “Дунавски салаши” основан је 12. септембра 2005. године са седиштем у Ветернику. Мини-голф клуб своје спортске активности спроводи у статусу удружења грађана.…

Read more

ДУНАВСКИ РАФТИНГ – Нови Сад

Телефон: +381 (0)62 96 10 339 (Александар Ћирић), +381 (0)63 82 51 982 (Сања Николић - English & Deutsch)
E-mail: office@dunavskirafting.com
URL: dunavskirafting.org
Facebook: www.facebook.com/DunavskiRafting

Доживите авантуру на Дунаву у организацији Кајак кану рафтинг клуба “Дунавски рафтинг”. Рекреативно веслај кану или кајак. Организовано рентирање кануа са опремом, основни курс…

Read more

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКО ДРУШТВО “ЖЕЛЕЗНИЧАР” – Нови Сад

Адреса: Trg galerija 4, Novi Sad
Телефон: +381 (0)21 529 978 (četvrtkom 18-20h)
E-mail: psdzeleznicar.ns@gmail.com
URL: psdzeleznicarns.org.rs

Планинарско смучарско друштво Железничар Нови Сад основали су 18. априла 1951. године љубитељи природе у ЖТП Нови Сад, под називом Планинарско-смучарско друштво Железничар. Циљ…

Read more

ЛОВИШТЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА – Нови Сад

Адреса: Zmajev trg 1, Sremska Kamenica
Телефон: +381 (0)21 463 666, +381 (0)21 463 667
E-mail: natlpfg@eunet.rs
URL: npfruskagora.co.rs

Национални парк “Фрушка гора” проглашен је 1960. године на територији Срема, на површини од 25.525 ха и обухвата масив истоимене планине и њене обронке…

Read more

ЛОВИШТЕ “НЕОПЛАНТА” – Нови Сад

Адреса: Jovana Ðorđevića 4, Novi Sad
Телефон: +381 (0)21 657 618

Ловиште се налази на територији општине Нови Сад (без површина које припадају ловиштима “Подунавље” и “Горњи Срем”), укупне површине 43.473 hа, од којих ловне…

Read more

АГЕНЦИЈА “ASTRA TOURS 021 doo” – Нови Сад

Адреса: Stražilovska 35, Novi Sad
Телефон: +381 (0)21 635 0960
E-mail: huntingclubastra@gmail.com
URL: huntingclubastra.com

У оквиру туристичке агенција “Astra tours 021”, пословна јединица “Hunting club Astra” се бави организовањем лова на преко 20 ловишта на подручју Војводине.

Read more

ЛОВИШТЕ “КОВИЉСКИ РИТ” – Ковиљ

Адреса: Vojvode Putnika 3, Novi Sad
Телефон: +381 (0)21 557 412, +381 (0)21 542 714
E-mail: lovns@eunet.rs

Ловиште “Ковиљски рит” (на делу територије града Новог Сада), укупне површине 4.305 ха (од чега је већи део под шумом, водом, барама и трстицима).…

Read more

ЛОВИШТЕ “ПОДУНАВЉЕ” – Футог

Адреса: Cara Lazara 5, Futog
Телефон: +381 (0)21 895 858

На територији катастарских општина Бегеч, Футог и Ветерник, укупне површине 14.118 ха, од којих ловне површине обухватају 11.186 ха. Понуда ловне дивљачи: срнећа дивљач,…

Read more

КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР “МАСТЕР” – Нови Сад

Адреса: Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 48 30 777, fax: +381 (0)21 48 30 222
E-mail: kongresnicentar@sajam.net
URL: sajam.net/live/Kongresni+centar

Конгресни центар “Мастер” је престижни простор на Новосадском сајму, који омогућава високо професионално организовање конгреса, конференција, симпозијума, семинара, промоција, презентација, корпоративних свечаности, модних ревија…

Read more

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ”

Адреса: Војводе Путника 3, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 557 408, fax: +381 (0)21 557 406
E-mail: vsgns@sbb.rs; simvaliks@sbb.rs
URL: vojvodinasume.rs/zastita-zivotne-sredine/koviljsko-petrovaradinski-rit

У околини Новог Сада се налази Cпецијални резерват природе Ковиљско-петроварадински рит. Он представља комплекс барско-мочварних и шумских екосистема, са бројним животним заједницама. Налази се…

Read more

СПОМЕН ЗБИРКА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА – Сремска Каменица

Адреса: Трг Јована Јовановића Змаја 1, Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 462 810
E-mail: muzgns@eunet.rs
URL: museumns.rs/depandansi/zmajev_muzej.html

Настанак музеја једног од највећих песника српског романтизма Јована Јовановића Змаја (1833-1904) тесно је везан за оснивање и рад друштва “Змај”, које је осмишљено…

Read more

МУЗЕЈ ГРАДА – ЗБИРКА СТРАНЕ УМЕТНОСТИ – Нови Сад

Адреса: Dunavska 29, Novi Sad
Телефон: +381 (0)21 451 239, +381 (0)21 643 3145, fax: +381 (0)21 643 3087
E-mail: muzgns@eunet.rs
URL: museumns.rs/depandansi/zbirka_strane_umetnosti.html

Године 1966. Бранко Илић, лекар, поклонио је Новом Саду и Војводини своју ликовну збирку, која се састојала од 136 слика страних мајстора, 279 предмета…

Read more

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ – Нови Сад

Адреса: Дунавска 37, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 526 634, fax: +381 (0)21 661 3526
E-mail: office@msuv.org
URL: msuv.org

Основан је као Галерија савремене ликовне уметноси одлуком Скупштине АП Војводине 1. фебруара 1966. године. Назив установе промењен је 1996. године у Музеј савремене…

Read more

ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ – Нови Сад

Адреса: Радничка 22а, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 48 96 301
E-mail: novi.sad@pzzp.rs
URL: pzzp.rs

Покрајински завод за заштиту природе је стручна установа  која обавља послове заштите природе и природних добара на територији АП Војводине. Покрајински завод за заштиту природе…

Read more

ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ – Нови Сад

Адреса: Kralja Aleksandra 5, Novi Sad
Телефон: +381 (0)21 661 3322, +381 (0)21 661 4720
E-mail: info@pmv.org.rs
URL: pmv.org.rs

Издвајањем позоришног одсека Историјског оделења Војвођанског музеја 1982. године, поводом 120 – годишњице оснивања нашег најстаријег театра Српског народног позоришта, формиран је Позоришни музеј…

Read more

МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ – Нови Сад

Адреса: Дунавска 35-37, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 526 555, +381 (0)21 420 566
E-mail: muzejvojvodine1@nscable.net
URL: muzejvojvodine.org.rs

Музеј Војводине је организационо разграната установа, са богатим музејским фондом који броји око 400.000 предмета и библиотечким фондом са преко 50.000 публикација. Редовна музејска…

Read more

МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА – Нови Сад

Адреса: Petrovaradinska tvrđava 4, Petrovaradin
Телефон: +381 (0)21 643 3145
E-mail: muzgns@eunet.rs
URL: museumns.rs

Музеј града Новог Сада основан је 1954. године и припада категорији градских музеја комплексног типа, чија делатност обухвата развој града од његовог настанка до…

Read more

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – Нови Сад

Адреса: Позоришни трг 1, Нови Сад
Телефон: +381 (0)21 520 091
E-mail: biletarnica@snp.org.rs
URL: snp.org.rs

Српско народно позориште, прво професионално позориште у Срба, основано је 16. јула 1861. године. Представе су у почетку игране у неадекватном простору, у сали…

Read more

ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ – Нови Сад

Адреса: Žarka Zrenjanina 8, Novi Sad
Телефон: +381 (0)21 521 826
E-mail: office@pozoristemladih.co.rs
URL: pozoristemladih.co.rs

Једно од најстаријих дечијих позоришта, Позориште лутака у Новом Саду, основано је спонтано. Случајни сусрет са “луткама” у Прагу 1926. године који је оставио…

Read more

НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ – Нови Сад

Адреса: Jovana Subotića 3-5, Novi Sad
Телефон: +381 (0)21 525 552
E-mail: szinhaz@eunet.rs; ujvidekiszinhaz@yahoo.com
URL: uvszinhaz.co.rs

Новосадско позориште-Ujvídéki színház основано је 1973. године са циљем да развија позоришну уметност, негује чистоту мађарског говорног језика и књижевног израза. Позориште је остварило…

Read more