Tisa je za mnoge poklonike nautičkog turizma prava reka za odmor i uživanje. Deonica od ušća u Dunav do Segedina (od 0. do 164. km) jedna je od najatraktivnijih destinacija. Na ovoj destinaciji plovile su mnoge regate ILUSTROVANE POLITIKE i drugih nautičkih organizacija. Za mnoge vlasnike jahti ovo je pravi izbor za porodično krstarenje.

Večita tema umetnika, maštara, ribara i ribolovaca, brodara i poklonika nautičkog turizma – Tisa je reka koja pokreće maštu. Svojom mirnoćom, koloritom u kome prevladava zelena boja, navikama ljudi sa svojih obala, Tisa je sinonim ležernosti. Zato ploviti Tisom znači odmarati se.

Mirna i (pretežno) pitoma je Tisa koju znamo iz Panonske nizije, na delu toka kroz Mađarsku i Srbiju. Gotovo je neverovatno da je to ista ona reka koja nastaje u Zapadnim Karpatima na nadmorskoj visini od 2000 metara, spajanjem Crne i Bele Tise. Deo toka kroz Ukrajinu ima sve karakteristike brze planinske reke sa najvećim padom u Evropi. Tisa je najveća leva pritoka Dunava sa dužinom od 962,2 kilometra. Od toga je, pri povoljnom vodostaju, moguća plovidba u dužini od 688 km – od ušća u Dunav do Vašarošnamenja u Mađarskoj.

Tok Tise kroz Srbiju je je dug 164 km, od ušća u Dunav do srpsko-mađarske granice (10 km nizvodno od Segedina). Tisa je u pravom smislu vojvođanska reka. Ona je granica između Bačke na desnoj, I Banata na njenoj levoj obali a izbija na Srem kod Starog Slankamena. Ljubitelji reka je često nazivaju panonskom lepoticom.

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ,,RITOVI DONJEG POTISJA“

Adresa: Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin, ulica Vojvode Petra Bojovića broj 2, Zrenjanin.
Telefon: 023/521-032
E-mail: rezervatprirodezr@gmail.com
URL: rezervatiprirode.com

SRP ,,Ritovi donjeg Potisja“ nalazi se u centralnom delu Vojvodine, uz levu i desnu obalu reke Tise, između ustave kod Novog Bečeja i uliva…

Opširnije

PLOVIDBA TISOM

Reka Tisa (mađarski: Tisza, ukrajinski: Tisa, slovački i rumunski: Tisa i nemački: Theiß) je najveća leva pritoka Dunava. Protiče kroz Panonsku niziju. Izvire u…

Opširnije