ИЗЛЕТИШТЕ “ШИКАРА” – Сомбор

”Шикара” је најпознатије сомборско излетиште. Овај простор је у другој половини 18. века са 140 јутара храстове шуме пошумио тадашњи варошки биров (градоначелник) Јосип…

Read more

ВОЈНА УСТАНОВА “МОРОВИЋ” – Моровић

Address: Bosutska bb, Morović
Phone: +381 (0)22 736 026, fax: +381 (0)22 736 123
E-Mail: office.vum@mod.gov.rs recepcija.vum@mod.gov.rs vumorovic@gmail.com
Website: vumorovic.rs

Војна установа Моровић налази се на крајњем југозападу Војводине, око 110 km од Београда (аутопутем) на граници са Хрватском. Уколико од границе са Р.Хрватском…

Read more

РЕСТОРАН СА ПРЕНОЋИШТЕМ “ПЛАВА ДАМА” – Девојачки Бунар

Address: Devojački bunar bb, Banatski Karlovac
Phone: +381 (0)13 644 237, +381 (0)63 801 9729

Данас располаже са изузетним смештајним капацитетима како за прославе тако и за оне који би преноћили код нас или нас посетили ради одмора, забаве…

Read more

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “СТАРИ БЕГЕЈ-ЦАРСКА БАРА”

Address: Белоблатски пут бб, Лукино Село
Phone: +381 0(23) 884 025, fax: +381 0(23) 884 645
E-Mail: turizam@carskabara.rs; carskabara@ribnjakecka.com
Website: carskabara.rs

Специјални резерват природе “Стари Бегеј-Царска бара” смештен је на алувијалној равни Бегеја и Тисе, у непосредној близини друмских праваца којима је повезано са Зрењанином,…

Read more
gornje-podunavlje

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ” – ЈП “Војводинашуме”

Специјални природи резерват Горње Подунавље је заштићено природно добро које се простире на територији општина Апатин и Сомбор, укупне површине 19.648 hа, односно од…

Read more

“Д.О.О. ПАГОС” – Апатин

Address: Ribarska 55, Apatin
Phone: +381 (0)25 773 705
E-Mail: pagos@apatin.com
Website: pagosapatin.com

Бујна шумска пространства прашумског изгледа и ритске ливаде, лоцирана добрим делом у резервату Горње Подунавље али и ван њега, пружају одличне услове за живот…

Read more

ГРОБ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА НА СТРАЖИЛОВУ – Сремски Карловци

Бранко Радичевић (1824.-1853.), знаменити лирски песник, први је почео да пише песме на реформисаном српском језику. Био је узор генерацијама српских песника. Његови посмртни…

Read more

ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА – Вајска

Address: Обала, Вајска

Настало је великом поплавом Дунава 1924. године, када је Дунав пробио насип и издубио басен овог природног језера. Језеро је подземним каналима повезано са…

Read more

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ “ТИТЕЛСКИ БРЕГ”

Address: Главна 1, Тител
Phone: +381 (0)21 296 21 77
E-Mail: info@titelskibreg.com
Website: titelskibreg.com

Тителски брег се налази у Војводини, на подручју југоисточне Бачке, у општини Тител. Представља усамљену лесну узвишицу, има облик елипсе што је последица ерозивног…

Read more