Tip: 0

Adresa: Maršala Tita 61, Novo Miloševo

Crkva je jednobrodna građevina, postavljena svojom zapadnom fasadom na regulacionu liniju ulice, dok je ograda porte izbačena prema putu za oko 5-6 metara od regulacione linije. Konstruktivni sklop čine noseći zidovi i polukružni lukovi na koje se oslanjaju poluobličasti svodovi. Iz zapadnog pročelja se uzdiže visoki zvonik. Crkva je jednostavne dekoracije, bez posebnih stilskih karakteristika. Dekoraciju čine plitke niše, polukružno završene u kojima je po jedan prozor, pilastri, sokla, potkrovni venac, zabat sa timpanonom i blago izvijenim zidovima koji spajaju zabat i zvonik, što je svedene i pojednostavljene dekoracije koja samo asocira na baroknu.

Prema novijim istraživanjima ikonostas u pravoslavnoj crkvi u Beodri pripisuje se Teodoru Popoviću, ikonopiscu bečkerečke slikarske porodice Popović, koji je kao slikar bio do skoro potpuno nepoznat i neproučen. Ovim delom on se pokazuje kao stvaralac velikog značaja i uloge u razvoju slikarske umetnosti u Srba, posebno u XVIII veku na tlu Vojvodine. Isti značaj ima i pozlaćena, drvorezbarena ornamentika oko slikarskih površina, barokno-rokajne stilizacije čiji autor nije poznat. Ikonostas je slikan 1778. godine. Natpis o tome i o prenošenju ikonostasa iz starije crkve u ovu sadašnju, 1874. godine, kao i o njegovom obnavljanju 1904. godine, stoji na kartuši na carskim dverima.

Tekst je preuzet sa: www.zrenjaninheritage.com