Adresa: Molovin

Molovin je poslednje selo na severu Srema prema granici sa Hrvatskom. Nalazi se nedaleko od Šida, tri kilometra udaljen od puta Šid-Ilok. Ovo sremsko mesto u turističkim vodičima pominje se pre svega zbog ikonostasa seoske crkve posvećene svetom arhangelu Gavrilu.

Reč je o umetničkom delu evropskog značaja koje se nalazi pod zaštitom države. Hram sv. Arhangela Gavrila u Molovinu sagrađen je 1801. na mestu starije crkve koja se pominje u izveštaju Karlovačke eparhije iz 1756. Pripada barokno klasicističkom stilu i naknadno je dozidan. Slikana dekoracija ikonostasne pregrade izrađena je 1772. za crkvu u Tovariševu, rad je Jovana Četirevića Grabanova, člana velike slikarske porodice poreklom iz Grabova kod Ohrida. Četirević je često nazivan “baroknim zoografom”, a molovinski ikonostas je njegov najraniji poznat rad. Smatra se da je iste godine nastala i, prema oceni istoričara umetnosti, “virtuozno izvedena čipkasta rezba ikonostasa”. Ona je delo nepoznatih majstora, za koje se pretpostavlja da su došli iz Makedonije i po lepoti rada, raznovrsnoj ikonografiji scena, mnoštvu likova i bogatstvu floralnihi zoomorfnih oblika u drvetu i pozlati spada u “najreprezentativnija drvorezbarska ostvarenja druge polovine 18 veka.”. Duborez molovinskog ikonostasa i arhijerejskog trona, tvrde stručnjaci, “mogao bi se nazvati čipkom od drveta u duhu baroka s juga”. Ikonostas je posle II sv.rata oskrnavljen, a pre nekoliko godina sa njega su ukradene dve ikone. Prema podacima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, konzervatorski radovi izvedeni su u tri navrata od 1970. do 1982.godine. Kako je ikonostas stigao iz Bačke u Srem? Zasluga pripada carskim vlastima u Beču koje su odobrile da se u Tovariševu sagradi veća crkva, pa je ikonostas pripremljen za manji hram završio u Molovinu.