Posebna vrednost kulturno-istorijske baštine je Srpska čitaonica u Irigu, prvo i najstarije građansko čitalište u Srba, osnovano 1842.godine. Čitaonica je osnovana sa ciljem da čuva srpsku narodnost i razvija književnost u svakom pogledu, i još više, ona je negovala duh tolerancije i razumevanja među slovenskim i neslovenskim narodima.

Danas Srpska čitaonica uspešno radi u nekoliko pravaca: razvija i unapređuje osnovnu delatnost, bibliotečku, povećavajući njene fondove, a naročito posebne zbirke (zavičajnu, muzejsku); istrajno ispunjava svoju kulturnu misiju od Sabora bibliotekara Srema (od 1962. godine), preko izdavačke delatnosti do očuvanja uspomene na Irižanina Borislava Mihajlovića-Mihiza i dodele nagrade za dramsko stvaralaštvo koje nosi njegovo ime.

U okviru čitaonice nalazi se njena galerija u kojoj se mogu videti izložbe slikara, vajara, fotografa i to ne samo sa njene teritorije nego i šire.