Adresa: Vinogradarska 2, Kovačica

Tereni za veliki i mali fudbal, košarku, odbojku, rukomet, kuglana. U izgradnji je kompleks bazena sa pratećim objektima.