Adresa: Ađanska 7, Senta

Telefon: +381 (0)24 811 447

Email: ss-osenta@sksyu.net

Web: https://www.senta-zentasport.rs

U opštini Senta sport ima veoma dugu tradiciju, i bogatu istoriju. Kao rezultat toga su mnogobrojna odličja senćanskih sportista. Godine 1882. je osnovan senćanski Atletski klub, to udruženje je tada ujedinilo sve sportske grane. Danas Sportski Savez opštine Senta ima 30 klubova, a obuhvata 20 sportskih grana sa blizu 1400 članova. Najznačajniji sportski klubovi su: atletski klub, rvački klub, stonoteniski klub, vaterpolo klub, fudbalski i rukometački klub. U Senti postoji moderan atletski i fudbalski stadion, olimpijski bazen, teniski tereni i tereni za košarku. Za sportske aktivnosti koriste se i fiskulturne sale osnovnih škola. Izgradnja sporstke hale je u toku. Opština Senta je domaćin mnogobrojnih sportskih dešavanja na lokalnom i regionalnom nivou.
Sportski tereni u Senti su:


 • Gradski stadion (Mali rit 4, +381 (0)24 812 205 , +381 (0)24 816 452)

 • Teniska igrališta (Narodna bašta bb)

 • Plivački bazeni (Narodna bašta bb, +381 (0)24 815 534 )

 • Kuglana sa pomoćnim prostorijama (Narodna bašta bb, +381 (0)24 814 679)

 • Stonoteniska sala sa pomoćnim odelenjima (Boška Jugovića 24, +381 (0)24 815 484)

 • D.T.V. Partizan sala (Boška jugovića 23) - mali fudbal i rukomet

 • Košarkaško igarilšte (Kej Zorana Đinđića)

 • O.Š."Stevan Sremac" - RJ "11. novembar" (+381 (0)24 812 165) - mali fudbal, odbojka i košarka

 • Strelište (Glavna ulica  23)

 • Plaža –teren za beach volley (Obala reke Tise)

 • Sportski savez, rvačka sala (Ađanska broj 7, +381 (0)24 811 447)

 • Body building klub "Titan" (Imrea Madača 20, +381 (0)64 282 2420)