Sportski savez je nosilac svih aktivnosti u oblasti sporta u zrenjaninskoj opštini. Prva sportska asocijacija u našem gradu osnovana je 1919. godine - Banatski sportski savez i to kao jedan od prvih sportskih saveza u Jugoslaviji posle Prvog svetskog rata. Kao naslednik dotadašnjih sportskih organizacija, Sportski savez zrenjaninske opštine, u današnjem obliku, oformljen je 17. decembra 1992. godine.

U svom delokrugu rada nastoji da omogući svim zainteresovanim nesmetanu aktivnost, kako na planu takmičarskog sporta, tako i u vidu masovnije rekreacije na objektima koji su mu povereni na održavanje i korišćenje.

Sportski savez okuplja 128 pojedinačnih sportskih saveza i klubova i stara se o održavanju sportskih objekata u Zrenjaninu.

Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje Grada Zrenjanina
Makedonska 11, Zrenjanin
+381 (0)23 511 268

                                                                                                                                                                                                                               Tekst je preuzet sa: www.zrenjanin.rs