Adresa: Park u Novom Miloševu

Pod zaštitom Zavoda za zaštitiu spomenika kulture.