Specijalni rezervat prirode "Stari Begej-Carska bara" smešten je na aluvijalnoj ravni Begeja i Tise, u neposrednoj blizini drumskih pravaca kojima je povezano sa Zrenjaninom, Beogradom, Novim Sadom i dr. Ovaj kompleks od 1.676 ha čini korito Starog Begeja, Carska Bara, Tiganjica, Zegmenjica, Mala Bara, Perleska bara i okolni rit. Carska Bara kao prirodni rezervat predstavlja stanište za 240 retkih vrsta ptica, od kojih su 130 stanarice, a 110 selice, zbog čega ovaj rezervat predstavlja jednu od najznacajnijih stanica u Evropi. Zbog svojih prirodnih vrednosti uključen je u listu Ramsarskih, IBA i IPA područja.
Kako je to jedno od važnih odmorišta na migracionom putu ptica selica, neke vrste tu borave svega desetak dana, a neke poput divljih gusaka iz Sibira, tu i zimuju. Na Carskoj bari se gnezdi svih osam vrsti čaplji, tako da je čaplja postala zaštitni znak rezervata. U bogatoj i raznovrsnoj koloniji ptica srecu se i druge vrste, kao na primer pelikan, liska, orao belorepan, livadske i močvarne eje, kormoran, kopci i dr.
U mozaičnom rasporedu šumske, livadske, stepske i močvarne vegetacije svoje stanište pronašle su i neke retke i zaštićene vrste biljaka: beli i žuti lokvanj, slatinska palamida, gorocvet, močvarna orhideja, orašak, sočovica, žabogriz i dr.

Turistička ponuda:


  • smeštaj u hotelu "Sibila" (dve zvezdice), kapaciteta 28 ležaja u jednokrevetim i dvokrevetnim sobama,

  • riblji restoran

  • obilazak rezervata turističkim brodom u trajanju od oko 2 sata (foto Safari) kapaciteta do 50 putnika

  • obilazak rezervata stazom zdravlja u dužini od 4 km

  • iznajmljivanje motornog čamca sa vodičem, maksimalno 6 putnika

  • iznajmljivanje čamca na vesla i kanua

  • posmatranje ptica

  • posetu prirodnjačkoj kući (izložbena postavka prepariranih životinja, filmska projekcija i foto galerija).