Adresa: Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin, ulica Vojvode Petra Bojovića broj 2, Zrenjanin.

Telefon: 023/521-032

Email: rezervatprirodezr@gmail.com

Web: http://www.rezervatiprirode.com

SRP ,,Ritovi donjeg Potisja" nalazi se u centralnom delu Vojvodine, uz levu i desnu obalu reke Tise, između ustave kod Novog Bečeja i uliva Begeja u Tisu. Ovo zaštićeno područje se prostire na površini od 3.010,67 hektara od čega je u režimu zaštite II stepena 954.92 hektara, a u režimu zaštite trećeg stepena 2055,75 hektara. Upravljač SRP je Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin, ulica Vojvode Petra Bojovića broj 2, Zrenjanin.

SRP ,,Ritovi donjeg Potisja" obuhvata 8 starih meandara i pojas plavnih šuma u forlandu Tise. Smeštene sa leve i desne strane današnjeg toka ove međunarodne reke i povezani kontinuiranim u velikoj meri očuvanim šumskim kompleksom. Mrtvaje donjeg Potisja su hranidbena baza roda i čaplji, teritorija orla belorepana, stanište šumskih vrsta ptica među kojima se ističu mrka lunja i crna roda. Vodena i okolna suvlja staništa naseljavaju retke vrste sisara među kojima se izdvaja vidra, koja je i strogo zaštićena vrsta. Ovo područje smatra se najlepšim i najprezentativnijim staništem velikog broja različitih zaštićenih i strogozaštićenih vrsta srpskog Potisja.

Fotografija: Danilo Đeković