SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT“

Adresa: Vojvode Putnika 3, Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 557 408, fax: +381 (0)21 557 406

U okolini Novog Sada se nalazi Cpecijalni rezervat prirode Koviljsko-petrovaradinski rit. On predstavlja kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema, sa brojnim životnim zajednicama. Nalazi se u jugoistočnoj Bačkoj, na srednjem toku Dunava, na njegovoj levoj i desnoj obali, pored naselja Kovilj i Petrovaradin.

Značaj i atraktivnost ovog prostora se ogledaju u očuvanosti i raznovrsnosti izvornih oblika ritova (ade, rukavci, bare, močvare), izvornih biljnih zajednica ritova (šume, livade, trstici, ševari) i faune specifične za ovo stanište (172 vrste ptica i 46 vrste riba), naročito prisustvo retkih i proređenih vrsta.

Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti Koviljsko-petrovaradinski rit je 1989. godine proglašen za međunarodno značajno stanište ptica (IBA), a 2004. godine je uvršćen u spisak zaštićenih područja zavisnih od vode i značajnih za basen Dunava (ICPDR).

Rezervatom upravlja JP Vojvodinašume, Šumsko gazdinstvo Novi Sad.


24. 01. 2013.

Kursna lista