Adresa: Borivoja Gnjatića 52, Stari Slankamen

Telefon: +381 (0)22 259 1626, fax: +381 (0)22 259 1287

Email: bolnicaslankamen@neobee.net

Web: http://www.bolnicaslankamen.co.rs

U Starom Slankamenu se nalazi jedan od retkih izvora slane vode na teritoriji Vojvodine, Slanača, po kome je možda i ovo mesto dobilo ime. Verovatno su ovu vodu koristili još Rimljani za vreme postojanja Acumincuma a sigurno je da su vodu iz ovog lečilišta koristili Turci jer o tome svedoče ostatci turskog kupatila, hamama, iz 1566. godine. Godine 1900 ova slana voda označena je stručno kao lekovita a osnovano je i akcionarsko društvo Slanjača koje je 1906 godine podiglo kupatilo i dva hotela.
Sada je na ovom mestu moderan centar za rehabilitaciju sa novim objektom, Specijalna bolnica Dr Borivoje Gnjatić sa kapacitetom od 350 postelja. Mineralna voda banje ubraja se u slano-jodne vode hloridno-natrijumskog tipa, ukupne mineralizacije 6,850 g/l . Voda nije radioaktivna.
Terapijske mogućnosti: hidroterapija; habarth; četvoroćelijske lokalne kupke; termoterapija; fototerapija; bioptron th; elektroterapija; magneto th; laseroterapija; akupun-ktura; radna terapija; logopedski tretman; psihološka obrada.