U kući od 250 m² nalaze se predmeti iz XVIII veka kao i živopisne šokačke nošnje sa preko 800 odevnih predmeta koju čine. Na najbolji mogući način smo u mogućnosti da vidimo prezentaciju tradicije bereških Hrvata, njihovog nekadašnjeg života i predmeta koji su koristili. Kuća je u vlasništvu HKPD " Silvije Strahimir Kranjčević" iz Bačkog Brega.
U ponudi su gastronomska šokačka "jila" (bereški paprikaš), domaće vino koje se na tradicionalan način pravi u kući, te domaći šokački kolači.