ČARDA „FOGADÓ/GULJAŠ“ – ŠUPLJAK

Adresa: Ludaški šor 206, 24418 Šupljak
Telefon: +381 (0)24 475 80 93; +381 (0)64 640 66 38
E-mail: gulyascsarda90@gmail.com
URL: gulyasfogado.webnode.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/gulyasfogadoo

Fogadó, a mnogima poznat kao Guljaš Čarda, se nalazi samo nekoliko kilometara od Palića u naselju „Ludaški Šor“. Ovde ćete pronaći mir i lepotu…

Opširnije