MOTEL “BAYBURT” – Ruma

Adresa: Auto put bb, Ruma
Telefon: +381 (0)22 470 331, +381 (0)60 80 80 200, +381 (0)60 80 80 320

Motel “Bayburt” nalazi se na levoj strani međunarodnog puta E-70, Beograd-Zagreb, u neposrednoj blizini petlje Ruma-Šabac. Po svom neobičnom arhitektonskom rešenju, opremi, izuzetnoj lepoti…

Opširnije