Tip:/ 0

Adresa: Janka Čmelika 51, Lalić

Telefon: +381 (0)25 870 107

Crkva je sagrađena i osvećena 7. novembra 1852. god. Ispod propovedaonice nalazi se slika Jesusa Pastira rad slikara Majsa. Sa obe strane oltara u prirodnoj veličini stoje iz drveta izrađeni kipovi apostola Petra i Pavla. Iznad oltara u polukrugu ispisani su stihovi iz pisma:
DÚFAJTE V HOSPODINA NA VEČNÉ VEKY / Iz. 26,4/
(VERUJTE U GOSPODINA NA VEK VEKOVA)