Adresa: Dr Janka Bulika 51, Kovačica

Telefon: +381 (0)13 661 459

Ubrzo po dolasku Slovaka na ove prostore 1802. godine, u samom centru mesta Kovačica podiže se evangelistička crkva. Međutim, gradnja današnje crkve počela je 1824. godine, a završena i posvećena je 1828. godini. Crkva je delo arhitekta Sudaya i Kunza iz Temišvara.

Crkva je dugačka 42 m, a široka 18 m. Pripada stilu poznog baroka. Njena unutrašnjost je obogaćena monumentalnim oltarom sa slikom Konstantina Danila. Ova slika je jedino delo Konstantina Danila koje je naručeno za nepravoslavne hramove i na njoj je predstavljen Isus u getsemanskoj bašti sa anđelom i kao izuzetno umetničko delo pod zaštitom je države i predstoji mu restauracija. Sat i orgulje u crkvi datiraju iz 1915. godine, a današnja zvona, ukupno tri, su iz 1848. godine.

U slovačkom evangelističkom hramu u Kovačici osim bogosluženja održavaju se brojni koncerti ozbiljne muzike i hram služi i kao koncertna dvorana sa izuzetnim akustičnim svojstvima naročito za horsko pevanje, što bi se moglo iskoristiti i kao posebana atrakcija u turističke svrhe.