Datum održavanja: 02.07.2022.

Tip: Tradicionalne i seoske svečanosti

Lokacija: Sajan, Kikinda

Organizator: KUD ''Adi Endre''

Adresa: Velika 92, Sajan (MZ)

Telefon: +381 (0)60 153 10 02

Ove svečanosti su dokaz da se narodni običaji ne zaboravljaju i da se pšenica nekada žela s dužnom pažnjom i poštovanjem.