Seminar na temu „Iskustveni turizam: Veštine i marketing“ održaće se u Staroj Pazovi 23. i 24. novembra.  Projekat je podržan kroz program Erasmus+ „Experiental tourism soft skills and marketing: the real tourism turing point“ RE-EXPERIENCING, i sprovodi se u partnerskoj saradnji italijanskih organizacija Localevolution Scanno, CrowdAid A.P.S. iz Rima i Regionalne razvojne agencije Srem iz Rume.

Tokom dva dana trajanja seminara, pripremljena su 3 modula na teme: 

·         Održivost i iskustveni turizam, 

·         Marketing strategija u iskustvenom turizmu i  

·         Javno privatno partnerstvo i iskustveni turizam.

Seminar je namenjen: lokalnim samoupravama, agencijama, državnim preduzećima, turističkim organizacijama, obrazovnim institucijama, turističkim agencijama, hotelima, hostelima i privatnom smeštaju, udruženjima u turizmu i zaštiti životne okoline, ugostiteljskim objektima, transportnim kompanijama, vinarijama, medijima i dr.