Datum održavanja: Septembar

Tip:/ Sportske manifestacije

Lokacija: Seleuš

Organizator: Turistička organizacija opštine Alibunar

Adresa: Žarka Zrenjanina 4, Alibunar

Telefon: +381 (0)13 641 933

Email: alibunartoo@gmail.com

Web: https://turistickaalibunar.rs

Facebook: https://www.facebook.com/TOOpstineAlibunar/

Manifestacija koja promoviše takmičenje u tradicionalnim autentičnim krajiškim igrama u više disciplina. Cilj manifestacije je održavanje tradicije i običaja.