Datum održavanja: 30.09.2023.

Tip:/ Stručni i naučni skupovi

Lokacija: Novi Sad, Dušana Danilovića 24

Organizator: Udruženje građana Gender Development Project

Telefon: +381 (0)64 86 54 109

Manifestacija ima za cilj da okupi žene na sajmu solidarne ekonomije gde će se upoznati sa pojmom solidarne ekonomije. Pojam solidarna ekonomija odnosi se na sferu proizvodnje i razmene dobara i usluga vođene društvenim, a ne socijalnim ciljevima. U samoj osnovi Sajam solidarne ekonomije "Žena ženi" ima za cilj da upozna žene sa benefitima kreiranje ekonomskog mikrookruženja koji se zasniva na pravičnosti, jednakosti i brizi o ugroženim i marginalizovanim članovima društva, umesto na profitu i neograničenoj akumulaciji bogatstva. Žene će kroz susret razmenjivati svoja iskustva o temama opstanka u vreme krize troškova života, o ekonomiji nege, solidarne pomoći i razumevanja.