Tip:/ Religious holidays

Lokacija: Biblioteka,katolička crkva u Molu

Organizator: Biblioteka “Sarvaš Gabor”,lokalna samouprava opštine Ada

Adresa: Trg Oslobođenja 3/a, Ada

Telefon: +381 (0)24 851 615 (Čonka Aron)

Email: biblioteka.ada@gmail.com