Adresa: Maršala Tita 64, Ruski Krstur

Telefon: +381 (0)25 703 836; +381 (0)60 713 77 12 (otac Vladislav)

Email: vladislav.vargaz@gmail.com

Grkokatolička crkva Svetog Nikole u Ruskom Krsturu, je počevši od 2003. godine bila centar grkokatoličkog apostolskog egzarhata i koja je 2018. godine postala katedralna crkva novoustanovljene Krsturske grkokatoličke eparhije. Podignuta je 1784. godine, a današnji izgled je dobila u obnovi 1836.godine, što potvrđuje natpis iznad severnog portala. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Crkva je posvećena Prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja, izgrađena je u duhu klasicizma kao jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku i visokim zvonikom koji se uzdiže nad zapadnom fasadom, oslanjajući se na četiri niska i masivna stupca međusobno povezana lucima. Crkva je dugačka 42 m a široka 13,30 m. Debljina zidova je 1,50 m. Na mestu uobičajenom za pevničke apside, 1906. godine probijeni su zidovi da bi se dogradile jednospratne sakristije pravougaonih osnova, odvojene od prostora naosa lučnim otvorima. Glavni portal je ukomponovan u polukružno završeni trem, znatno niži od visine broda.

Bogata rezbarija ikonostasne pregrade rad je Aksentija Markovića iz 1791. godine. Za slikanu dekoraciju angažovan je tri godine kasnije Arsenije Teodorović, koji je takođe autor predstava na pevnicama i arhijerejskom tronu. Zidnu dekoraciju oslikao je 1936. godine Milenko Đurić.
Crkvena zvona su odnesena iz crkve za vreme Prvog svetskog rata. Nova zvona su nabavljena 1922. godine. Najveće zvono ima 1500 kilograma i nazvano je po svetom Petru. Sledeće po veličini zvono nosi ime svetog Georgija i ima 850 kilograma, potom sv. Nikola 400 kilograma, sv Jovan 200 kilograma i zvono koje se zove sv. Mihajlo, 100 kilograma.
Između 1961–1963. godine obavljena je restauracija ikonostasa. Konzervatorski radovi su izvedeni 1972. godine.
Nalazi se pod zaštitom Republike Srbije, kao spomenik kulture od velikog značaja.