Datum održavanja: 20.06.2020.

Organizator: Kulturni centar Ruma

Adresa: Veljka Dugoševića 102, Ruma

Telefon: +381 (0)22 474 289

Email: mnbata@kcruma.co.rs

Web: http://www.kcruma.co.rs

Rumsko kulturno leto je manifestacija koja se svake godine održava pod pokroviteljstvom opštine Ruma koju organizuje i realizuje Kulturni centar. U okviru ove manifestacije, u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava od 20. juna do 31. avgusta realizuje se čitav niz različitih pozorišnih, muzičkih, filmskih i likovnih programa.