Datum održavanja: 14.07.2018.

Tip: Tradicionalne i seoske svečanosti

Organizator: UBH Dužijanca

Telefon: +381 (0)24 525 045

Email: duzijanca.hkc@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/Dužijanca

Takmičenje u ručnom košenju žita i dr. Mesto održavanja ove manifestacije se svake godine menja, u zavisnosti od odabira domaćina.