Adresa: Beška

U Beški je 1966. godine deobom župe Maradik osnovana nova župa, čija je svečana primopredaja obavljena je 20. novembra 1966. godine. Za vreme Drugog svetskog rata i u godinama posle njega, beščanski katolici nisu imali kapelu, a kako se broj katolika povećavao sve se više osećala potreba za podizanjem kapele. Vernici su se dogovorili i u jednoj kući iznajmili sobu dimenzije 4 x 4 metra i u njoj se sastajali sledećih deset godina na bogosluženju.

Kasnije su tu kuću kupili i ona je služila kao stan za sveštenika sve do 1970. godine kada je srušena, a današnji župni dvor sazidan je na mestu gde je stara kuća srušena. U dugačkoj kući, koja je do tada služila kao pekara, izbijeni su unutrašnji zidovi te je dobijena jedna veća sala koja je tada služila kao kapela i u njoj se od osnivanja župe u Beški jednom mesečno služila misa. Za vreme maradičkog župnika Josipa Šoštarca ta je sala proširena i produžena, a za zaštitnicu te kapele izabrana je Sveta Terezija od Deteta Isusa.

Osnivanjem župe u Beški kapela je postala i župna crkva, a 1968. godine je uz kapelu sagrađena i sakristija, a crkva je iznutra oslikana. Sakristija crkve je obnovljena 1996. godine. Godine 1997. počela je gradnja novog zvonika, dok je crkveni krov obnovljen 1998. godine. Iste godine su počeli i radovi na obnovi unutrašnjosti crkve. U crkvi je još nad sakristijom 2001. godine načinjena terasa kako ne bi prokišnjavalo, a na dnu crkvene lađe načinjeno je 2004. godine povišeno mesto za pevače. Iste te godine u crkvi je sagrađena i nova ispovedaonica.