Adresa: Trg Branka Radičevića bb, Sremski Karlovci

Rimokatolička crkva Svetog Trojstva, barokna dvobrodna građevina sa zvonikom kvadratnog preseka i portalom na zapadnoj strani. Završena je 1768. godine.U više navrata je popravljana ali svoj izgled bitnije nije menjala. U sklopu crkve nalazi se Župni ured, podignut početkom XIX veka.