Adresa: Sremska Mitrovica

Današnja župna crkva sagrađena je 1811. godine, a osvećena 30. juna 1811. godine. Župna crkva dobila je naslov konkatedrale 1984. godine, i naslov bazilike minor 1991. godine, što je najveća čast ukazana jednoj crkvi. Rimokatolička župa u Sremskoj Mitrovici danas koristi još dve kapele: svetog Roka na Katoličkom groblju (sagrađena 1880.) i Žalosne Gospe mitrovačke na Kalvariji (sagrađena 1921.). Župa ima i filijalu u Laćarku u kojoj je do pre dvadeset godina postojala crkva koja se tada srušila, ali je sagrađena nova crkva. Župom upravlja župnik Eduard Španović. U župi već oko sto godina rade i časne sestre Svetog Križa koje su dugo bile prisutne i u mitrovačkoj bolnici. Svete mise služe se u župnoj crkvi nedeljom u 9 i 19 sati, a radnim danom u 19 sati. Svete mise u Laćarku služe se svake nedelje u 11 sati.