Tip:/ null

Adresa: Knez Mihajlova 26, Odžaci

Telefon: +381 (0)25 574 24 71

Email: turizamodzaci@gmail.com

Rimokatolička crkva Svetog Mihaela Arkanđela, sagrađena je 1821. godine. Crkvena slava je 29. septembara. Rimokatolička crkva je izgrađena novčanom pomoći samo odžačkih nemaca, koji su hteli da pokažu svoj prestiž. Ruše staru i podižu novu crkvu. U stilu eklektizma to je najveća crkva u Bačkoj sa tri tornja, raskošna, dekorativna iznutra i spolja. Značajne umetničke znamenitosti i slikari: Jožef Peški (Peštan), Polak Julije (Beč), Rauš Peter (Odžaci). Velike slike na tavanici: Tajna večera, Poklonjenje mudraca (Sv. Tri Kralja), Bogorodica i Hristos (Rozarije), Sveto trojstvo, Uzvišenje Gospodinovo. Ima 12 dekorativnih vitaržnih prozora, poklon poznatih porodica odžačkih darodavaca. Čuvene su skulpture 4 apostola sa njihovim simbolima, rad Petera Đanolinija iz Pečuja. Po rečima župnika, oca Jakoba Pfajfera velika retkost je skulptura nepoznatog autora, dar crkvi 1910. godine, koja predstavlja smrt Sv. Josipa. Nije poznato da se igde u svetu ova scena prikazuje kao vajarsko delo. U crkvi su orgulje iz 1821. godine, najveće orgulje Kaspara Fišera iz Apatina, sa 2 manuala i 22 registra. Godine 1970.,  crkva je stavljena pod konzervatorsku zaštitu države i registrovana kao spomenik kulture.