Tip: null

Adresa: Morović

Telefon: +381 (0)22 712 203

Na groblju van naselja Morović sačuvana je rimokatolička crkva Sv. Marije, jedna od najstarijih sakralnih građevina u Sremu. Dve graditeljske faze, stilski vezane za romansko odnosno gotsko arhitektonsko nasleđe, svakako određuje njen nastanak u vreme mnogo pre prvih pomena crkve u pisanim izvorima XVII veka, dok legende navode niz istorijskih ličnosti kao mogućih ktitora. Današnji hram predstavlja plod intervencije koje su vršene tokom vekova njegovog postojanja. Najstariji deo crkve je svetilište sa polukružnom apsidom i romanski obrađenim prozorskim otvorima, dok se na zapadnoj strani nadovezuje nešto širi i viši naos, čiji su prozori završeni gotski prelomljenim lucima, a nadvišeni okulusima sa kamenim četvorolisnim rozetama. Uz zapadno pročelje je kula kvadratne osnove koja iznad drugog nivoa prelazi u osmostranu. Pored prozora, jedini arhitektonski elementi koji oživljavaju fasadna platna predstavljaju masivni kontrafori, bez jasne konstruktivne uloge. Jednostavno rešenje kamene fasade crkve u Moroviću doprinosi njenom rustičnom izgledu koji je u saglasnosti sa starinom ovog spomenika. Konzervatorski radovi izvođeni su u periodu od 1968. do 1972.