Tip: null

Adresa: Sot

Telefon: +381 (0)22 712 203

U selu Sot, u podnožju Fruške  gore, desetak kilometara severoistočno od Šida, sagrađena je krajem prve polovine XVIII veka rimokatolička crkva posvećena Sv. Katarini. Vreme podizanja određuje i predstavlja patrona hrama sa točkom, simbolom svetiteljkinog mučeništva, naslikana je 1747. u duhu baroka. Kao jedan od starijih sakralnih objekata u Sremu, građevina je tokom dva i po veka postojanja pretrpela izvestan broj prepravki i dogradnji.