Adresa: Ive Lole Ribara 62, Kucura

Telefon: +381 (0)21 727 442

Augsburško-rimokatolička matična crkva je osnovana 1811.godine. Sadašnja je crkva sagrađena 1861.godine. a molitveni dom Rimokatoličke crkve 1896.godine. Samostalna župa je osnovana 1815, a 1859. Sagrađena je župna crkva od tvrdog materijala, u čast Svih svetih. Crkva koja je sagrađena 1859, nakon deset godina produžena je i sagrađen je toranj. Osnovni podaci veličine crkve: dužine 24.50m, širine 7.80m, unutrašnja visina 10m,visina tornja 29m. Renoviranje crkve se obavljalo dva puta kada je molovana unutrašnjost crkve: prvo 1938. a zatim 1977.godine. Crkva je posvećena Svim svetima, što prikazuje slika iznad glavnog oltara koju je naslikao bečki kipar i slikar Dobiyaschovski Franc. Crkva ima dva bojadisana prozora, vitraja: levi predstavlja Srce Isusovo, a desni Srce Žalosne Gospe.